Kontakt

Persondatapolitik

Persondatapolitik

for

NYX-MEDICO ApS

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Gældende fra den 7. februar 2024Identitet og kontaktoplysninger


NYX-MEDICO ApS

CVR-nr. 44123258

Kollelevbakken 33

2830 Virum

Tlf. +45 

Mail: contact@paxinox.com

Hjemmeside: www.paxinox.com


Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.


Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.


Ved at benytte vores hjemmeside samt købe vores produkter og ydelser accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.


Hvilke personoplysninger behandler vi?


Betalingsmiddeldata (herunder kontonumre og dele af betalingskortnumre) og varetype, hvis du ikke har betalt kontant. 

Navn, adresse og telefonnummer, hvis du har bestilt en vare til levering. 

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilken digital enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og andre kommunikationsoplysninger.

Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig.


Vi kan også behandle andre typer af personoplysninger, hvis det er nødvendigt for det specifikke produkt eller den specifikke ydelse, vi leverer, eller hvis det er lovbestemt.


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?


Som led i vores forretning indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det gør vi for at tilbyde dig de bedste ydelser og for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået om salg og levering af et eller flere af vores produkter.


Hvis du har samtykket til modtagelse af vores nyhedsbrev, behandler vi desuden oplysninger om dig for at kunne sende dig nyheder om vores forretning og gode tilbud. 


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.


Vi indsamler og behandler personoplysninger, når:


Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt. I så fald har vi brug for at behandle oplysninger om dig for at kunne udføre vores del af aftalen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.


Du har givet dit samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger til et eller flere bestemte formål, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.


Vi er juridisk forpligtet til at udføre behandlingen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, i henhold til eksempelvis bogføringsloven.


Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at NYX-MEDICO kan forfølge legitime interesser, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan eksempelvis være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke IT- og betalingssikkerheden, for at øge funktionaliteten af vores produkter og/eller som led i markedsføringsformål. Vores behandling er baseret på en konkret vurdering af, om vores interesser går forud for dine, samt hvis dine rettigheder ikke krænkes af en sådan behandling.


Behandlingen gavner legitime interesser, der forfølges af en tredjepart, du og/eller Dokumen-ter.dk har tilknytning til (f.eks. en samarbejdspartner), jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Vi opdaterer løbende vores forholdsregler, så vi bedst kan beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.


Hvornår og hvordan behandler vi dine personoplysninger?


Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside og bestiller vores produkter og ydelser. Behandlingen finder sted, når du selv frivilligt indtaster personoplysningerne på hjemmeside.


Når du har købt et produkt eller en ydelse hos os, eller har været i kontakt med os forud for et køb, behandler vi også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til vores ydelser og produkter, herunder:


Kundeservice og administration.


Kommunikation af nødvendige oplysninger om vores ydelser og produkter.


Udvikling og administration af vores produkter, tjenester og forretning ved hjælp af analyser af data og statistikker til at teste vores systemer.


Markedsføring af vores tjenester og produkter – hvis vi har fået din tilladelse til det, og/eller så længe en sådan markedsføring er lovlig.


Vi anvender cookies, som sikrer vores hjemmesides funktionalitet og hjælper os med at udarbejde statistikker. Derudover bruger vi cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring via digitale kanaler og på sociale medier. Du kan finde yderligere oplysninger herom i vores cookie-politik.


Identifikation, verificering og godkendelse af kunder.


Risikostyring.


Inddrivelse af restancer.


Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når:


Du indtaster oplysninger i forbindelse med bestilling af vores ydelser og/eller produkter.


Du indsender dokumenter/breve til os.


Du taler i telefon med os. Når du ringer til os, og når vi ringer til dig på din opfordring eller som opfølgning på din henvendelse.


Du bruger vores hjemmeside og ydelser.


Du deltager i vores kundeundersøgelser eller kampagner.


Du kommunikerer med os via elektroniske medier, herunder e-mails.


Webbrowser cookies


Hjemmesiden benytter "cookies" for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tracke oplysninger om dem. Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle dig, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.


Personoplysninger vi modtager fra tredjeparter


Vi indhenter og behandler dine personoplysninger fra tredjeparter, herunder fra:


Virksomheder, banker, betalings- og tjenesteudbydere.


Offentligt tilgængelige kilder og registre.Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med


Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter:


Hvis du har bedt os om at videresende et dokument til en tredjepart, videregiver vi oplysningerne i henhold til dit ønske.


Eksterne samarbejdspartnere, hvis du har givet samtykke hertil, eller hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning,


Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lovgivning.


Vi kan videregive dine oplysninger til fuldmagtshavere, advokater, revisorer eller andre, som du har givet os lov til at dele oplysningerne med. 


Overførsel af data til lande uden for EU/EØS


NYX-MEDICO overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, idet vores samarbejdspartnere og databehandlere alle er lokaliseret i EU.


Såfremt vi mod forventning bliver nødsaget til at benytte en databehandler uden for EU/EØS, eller såfremt vi bliver nødsaget til at overføre oplysninger til en dataansvarlig uden for EU/EØS, sikrer vi naturligvis, at dine rettigheder er beskyttet. Konkret sikrer vi, at dit beskyttelsesniveau opretholdes ved anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontrakter, eller andre overførselsgrundlag, som er godkendt af Datatilsynet. I så fald vil nærværende datapolitik blive opdateret, og du vil kunne få en kopi af eventuelle standardkontrakter ved at rette henvendelse til os.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?


Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, hvormed vi har indsamlet og behandlet dine data. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig.


Når dit forretningsforhold med os ophører, gemmer vi dine oplysninger indtil til udgangen af året fem år senere. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven.


Har du forhørt dig om et produkt eller en ydelse, men har du endnu ikke handlet med os, gemmer vi dine personoplysninger i op til et år, fra det tidspunkt vi sidst hørte fra dig.


Oplysninger indsamlet via cookies, slettes tilsvarende et år efter de er indhentet, medmindre du besøger vores hjemmeside igen inden da.


Oplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige registre, samt oplysninger der ikke har relevans i forhold til bogføringsdokumentation, slettes eller anonymiseres senest et år efter oplysningerne er indsamlet.


Dine rettigheder


Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret en række rettigheder i forhold til virksomhedens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger 


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.


Ret til berigtigelse


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.


Ret til sletning


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Der kan være konkrete situationer, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder i henhold til persondataforordningens artikel 23, stk. 1, for eksempel hvis vi er forpligtet ved lov til at behandle dine oplysninger. I så fald vil du modtage en konkret afgørelse herom.


Din accept af vores persondatapolitik


Ved at bruge vores hjemmeside, tilmelding til vores nyhedsbrev og køb af vores produkter og ydelser, accepterer du denne politik og vilkår for service. Hvis du ikke accepterer denne politik, bedes du venligst ikke benytte vores hjemmeside og ydelser. Den fortsatte brug af vores hjemmeside efter ændringer af denne politik vil anses for accept af sådanne ændringer.


Tilbagekaldelse af samtykke


Har du afgivet et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger, for eksempel for at overholde en aftale vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.


Ændringer i datapolitikken


Vi opdaterer løbende denne datapolitik, så du altid kan få retvisende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.


Du vil altid kunne se øverst i denne datapolitik, hvornår politikken senest er blevet ændret.


Eventuelle ændringer i datapolitikken træder i kraft straks efter offentliggørelse af ændringen.


Hvis ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger behandles i forhold til, hvad du oprindeligt er blevet oplyst, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse dig om ændringerne samt deres betydning.


Kontaktoplysninger og klageadgang


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, hvis du ønsker at gøre brug af dem, eller hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.


Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Klager kan indgives til:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby.

Tlf. 33 19 32 00,

E-mail: dt@datatilsynet.dk


Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk

Handelsbetingelser for Paxinox:


1. Bestilling 

Din bestilling foretages online og kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside.


Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som behandles i henhold til Nyx-Medicos cookie- og privatlivspolitik.


Kort efter bestillingen og betalingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse med et ordrenummer. Dette nummer skal bruges ved korrespondance med Nyx-Medico eller Nyx-Medicos samarbejdspartner. I tilfælde hvor du køber gavekort eller værdibeviser, der er beregnet til indløsning hos en af Nyx-Medicos samarbejdspartnere, eller i øvrigt køber varer og ydelser fra Nyx-Medicos samarbejdspartner, er samarbejdspartneren din aftalepart. I sådanne tilfælde er Nyx-Medico alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartneren, og er derfor ikke part i den aftale, du ved dit køb indgår med samarbejdspartneren, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.


2. Betaling og sikkerhed 

Priserne på Nyx-Medicos hjemmesider er fastsat i overensstemmelse med samarbejdspartneren. Der tillægges gebyr ved levering, som betales ved bestilling og derfor også fremgår af e-mailen med din ordrebekræftelse. Du skal i den forbindelse tjekke, om den angivne leveringsadresse er korrekt og kontakte Nyx-Medico eller samarbejdspartnerens kundeservice pr. e-mail eller telefon, hvis dette ikke er tilfældet. Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told.


Nyx-Medico tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.


Når din betaling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne e-mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført. Det er ikke muligt at betale pr. efterkrav.


Ved betaling hos Nyx-Medico, anvendes Dansk Internet Betalingssystem DIBS i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Nyx-Medicos internethandel er godkendt og certificeret af Nets.


3. Levering 

Følgende leveringsbetingelser er gældende, hvis intet andet er angivet på Nyx-Medicos hjemmesider eller følger af din aftale med samarbejdspartneren. Vi gør opmærksom på, at vore samarbejdspartneres leveringsbetingelser kan variere, og du bør derfor tjekke disse på samarbejdspartnerens hjemmeside.


Bestiller du før kl. 16 på en hverdag, sendes din bestilling samme dag. Bestiller du efter kl. 16 på en hverdag, sendes din bestilling den efterfølgende dag, og ved bestilling i weekender (lørdag og/eller søndag) og på helligdage sendes din bestilling den efterfølgende hverdag.


Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke Nyx-Medico ApS, kan vi ikke stilles til ansvar, og du skal derfor rette henvendelse til PostNord. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til Nyx-Medicos eller samarbejdspartnerens kundeservice og høre, om vi kan hjælpe dig.


4. Force Majeure 

Hverken Nyx-Medico ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure, og parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.


5. Fortrydelsesret 

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder også hos Nyx-Medico ApS og hos vores samarbejdspartnere. Gør du brug af fortrydelsesretten, er det dog vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer, således at Nyx-Medico og samarbejdspartneren har mulighed for at identificere dig. 


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive annoncørens e-mail adresse.


Har du købt en vare, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager varen. Har du købt en tjenesteydelse eller indgået en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du indgik aftalen. Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give Nyx-Medico ApS og samarbejdspartneren meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du skal sende din vare retur til afsenderadressen inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Du skal selv betale for at sende varen retur, medmindre andet er aftalt, og dette kan dokumenteres på skrift. Det er vigtigt, at du modtager en kvittering på, at du har tilbagesendt varen inden for fristen på 14 dage i tilfælde af, at der opstår forsinkelser med leveringen.


Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for varen, inklusiv leveringsomkostninger, medmindre du har valgt en anden leveringsform end den billigste, som vi har tilbudt dig. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling. Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelse kan du som forbruger pålægges at betale for den del af ydelsen, som er leveret inden fortrydelsesretten udøves, hvis aftalen på din udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb.


Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger.5.2 Særligt vedr. fortrydelse af bestillingskøb


Du har ikke fortrydelsesret ved levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Fortrydelsesretten frafalder eksempelvis for varer, der skal trykkes, på det tidspunkt, hvor tryk af varen påbegyndes. Med mindre andet er aftalt, påbegyndes fremstillingen af varer førstkommende hverdag efter afgivelsen af bestillingen.


5.3 Særligt vedrørende værdiforringelse


Såfremt du har anbrudt æsken kan den ikke returneres. 


6. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet 

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Nyx-Medicos hjemmesider, kan du naturligvis rette henvendelse til Nyx-Medico ApS og den pågældende samarbejdspartners kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet.


Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.


Køber du en vare eller tjenesteydelse, der skal leveres fra en af Nyx-Medicos samarbejdspartnere, skal du rette henvendelse til samarbejdspartneren, såfremt du opdager fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller varen viser sig på anden måde at være mangelfuld. Nyx-Medico er alene formidler i sådanne handler. Reklamation til samarbejdspartneren skal ske inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til samarbejdspartneren pr. e-mail eller telefon og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via e-mail eller telefon, vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.


7. Forældelse af gavekort og værdibeviser 

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/værdibeviset, er gyldighedsperioden 3 år fra udstedelsen, dvs. fra den dato du modtog det pr. e-mail eller pr. post.


8. Ansvarsbegrænsning og forbehold 

Nyx-Medico forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der væsentligt kan påvirke dig som tidligere køber , får du meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Nyx-Medicos hjemmesider.


Nyx-Medico tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for, hvad en samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside. Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Nyx-Medico ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.


Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Nyx-Medico fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.


9. Behandling af personoplysninger 

Når du handler på Nyx-Medicos hjemmesider accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik og samtykker til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette Nyx-Medicos markedsføring til dig jævnfør dit samtykke. ”For mere information om brug af cookies, kan du læse på dette link: (https://www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik).


Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser og lignende er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Nyx-Medico ApS sig retten til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller andre involverede.


10. Lovvalg og tvister 

Køb gennem Nyx-Medico ApS eller samarbejdspartnere, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Nyx-Medicos hjemmesider anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Nyx-Medico vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter gældende dansk ret.


11. Virksomhedsinformation 

Nyx-Medico ApS Kollelevbakken 33, 2830 Virum. Danmark. CVR: 44123258


12. Kontaktinformationer Vedrører dit køb varer eller tjenesteydelser, der skal leveres fra en af Nyx-Medico ApS’ samarbejdspartnere skal henvendelse rettes til den pågældende samarbejdspartner. Kontaktoplysningerne på den pågældende samarbejdspartner fremgår som udgangspunkt af den mail, du får tilsendt som bekræftelse på dit køb. Du kan i øvrigt altid finde den pågældende samarbejdspartners kontaktinformationer på samarbejdspartnerens hjemmeside.