Snorken og Næseforandringer: Hvordan Hænger Det Sammen?

Snorken og Næseforandringer: Hvordan Hænger Det Sammen?

Mennesker foretrækker vejrtrækning gennem næsen under søvn. Et nyligt publiceret studie fra Sverige undersøgte over en 10-årig periode om forandringer i næsen kan forudsige snorken, og om snorken kan forudsige udviklingen af forandringer i næsen. Den foreslåede hypotese var, at forandringer i næsen påvirker risikoen for snorken 10 år senere, mens snorken ikke øger risikoen for at udvikle forandringer i næsen. Med forandringer menes f.eks tilstoppet næse, nysen, tab af lugtesans, øget tryk i bihuler.

Studiet viste at forandringer i næsen var hyppige og blev rapporteret af 48% af den samlede befolkning ved studiestarten, mens snorken blev rapporteret af 24%. Nasale forandringer ved studiets start øgede risikoen for snorken 10 år senere. Snorken ved start af studiet var forbundet med en øget risiko for udvikling af forandringer i næsen 10 år senere.

Konklusion på studiet var derfor, at forandringer i næsen er uafhængige risikofaktorer for udviklingen af snorken 10 år senere, og overraskende nok er snorken en risikofaktor for udviklingen af forandringer i næsen.

(Värendh et al. (2021) Nasal symptoms increase the risk of snoring and snoring increases the risk of nasal symptoms. A longitudinal population study. Sleep and Breathing 25:1851–1857).
Tilbage til blog