Sådan Forstyrrer Snorken Din Søvn: Den Skjulte Indvirkning på Søvnkvalitet og Effektivitet

Sådan Forstyrrer Snorken Din Søvn: Den Skjulte Indvirkning på Søvnkvalitet og Effektivitet

I et studie af professor i medicin, fra den respiratoriske afdeling på University of Toronto, Victor Hoffstein,  og hans samarbejdspartnere blev der undersøgt, hvordan snorken påvirker søvnarkitekturen og søvnens effektivitet og muligvis forklarer de hyppige klager over træthed og udmattelse hos tunge snorkere.


For at udforske dette rekrutterede Hoffstein otte selvudnævnte tunge snorkere og seks selvudnævnte ikke-snorkere. Alle deltagere gennemgik fuld natlig søvnmønster registrering også kaldet polysomnografi,  med kontinuerlig overvågning af deres snorken. Snorken blev kvantificeret ved at tælle antallet af snorkelyde pr. time søvn (snorkeindeks), antallet af snorkelyde pr. minut snorketid (snorkefrekvens) samt maksimal og gennemsnitlig natlig lydintensitet.


Resultaterne af undersøgelsen viste, at selv de selvudnævnte ikke-snorkere snorkede let, dog med betydeligt færre lyde og lavere indeks sammenlignet med de tunge snorkere. Søvnarkitekturen var ens i begge grupper, men fordelingen af snorken blandt søvnstadierne adskilte sig. Let snorkere snorkede ensartet gennem alle søvnstadier, mens tunge snorkere havde en tendens til at snorker mere under langsom bølge- og REM-søvn. Snorkefrekvens og snorkeindeks var ens under alle søvnstadier hos lette snorkere, men de var højere under langsom bølge-søvn hos tunge snorkere.


Desuden korrelerede vågenhedstid efter søvnstart og søvnens effektivitet signifikant med snorkeindekset. Hoffstein konkluderede, at selvom snorken generelt ikke påvirker søvnarkitekturen, påvirker den søvnens effektivitet og vågenhedstiden efter søvnstart. Dette kan have en ugunstig effekt på dagsfunktionerne hos tunge snorkere.


Undersøgelsen bidrager til en dybere forståelse af snorkens komplekse virkninger på søvnkvaliteten og dens potentielle indflydelse på generel velvære og daglig funktion. Dette kan være afgørende for udviklingen af mere effektive tiltag og behandlinger rettet mod tunge snorkere for at forbedre deres søvn og livskvalitet.

Tilbage til blog