Psykosociale vanskeligheder - problemer relateret til både mentalt og socialt velbefindende

Psykosociale vanskeligheder - problemer relateret til både mentalt og socialt velbefindende

Mens der er mange diskussioner om snorken i sig selv er skadelig for sundheden, er det helt klart at snorken kan være virkelig irriterende for ens partner og forringe søvnkvaliteten. De fleste snorkere er ikke klar over deres snorken, og det er ofte deres partner, der opfordrer dem til at søge hjælp, fordi det forstyrrer deres egen søvn og forholdet. Faktisk viser undersøgelser, at kvindelige partnere til mandlige snorkere har dårligere søvnkvalitet og sover mere uroligt, når de deler seng med en snorkende partner sammenlignet med at sove alene. Mange partnere rapporterer at snorken forstyrrer deres søvn næsten hver nat, og at de ofte ender med at sove i et andet rum for at undgå det. Nogle siger også at snorken kan føre til uoverensstemmelser i forholdet. Ud over at være irriterende kan snorken også påvirke partnerens hørelse på lang sigt. Selvom der ikke er meget forskning omkring almindelig snorken, viser undersøgelser af søvnapnø, at det at dele seng med en snorkende partner kan føre til dårligere søvn og livskvalitet for partneren. Et studie viste endda, at partneres depression blev mindre efter behandling af snorken eller søvnapnø hos deres partner.

(Udrag fra review af Deary et al. (2014). Simple Snoring: Not quite so simple after all? Medicine Reviews, 18 (6). pp. 453-462.)

Tilbage til blog